Cá nhân hay công ty dùng các phương tiện ô tô để vận chuyển hàng hóa hoặc vận chuyển người, bao gồm thu phí trả sau hoặc thu tiền trực tiếp thì buộc phải cần đăng ký cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Để đăng ký marketing vận tải, đơn vị marketing phải tuân theo điều kiện chung và riêng theo từng mẫu hình marketing. các chiếc xe kinh doanh vận tải nên phải đăng ký giấy phép buôn bán vận tải là những chiếc xe vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách như xe taxi, xe buýt, xe container, xe đầu kéo rơ móc, somi rơ móc… không tính ra, để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cá nhân hoặc đơn vị marketing vận tải bắt buộc tuân thủ một số điều kiện chung như sau:
– cần mang đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải theo đúng quy định.
– Đơn vị kinh doanh vận tải cần đảm bảo chất lượng và số lượng phương tiện.
– Phương tiện buôn bán vận tải cần với gắn đồ vật giám sát hành trình

– Lát xe và nhân viên dùng cho trên xe buộc phải sở hữu hợp đồng lao động rõ ràng có đơn vị marketing vận tải.
– Người đứng đầu trực tiếp quản lý điều hành nên với trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành vận tải và đã sở hữu tham gia hoạt động buôn bán vận tải từ 3 năm trở lên.
– Đơn vị buôn bán vận tải bắt buộc với thứ nơi đỗ xe an toàn.
– Phương tiện tham gia kinh doanh vận tải bắt buộc được gắn trang bị giám sát hành trình theo sở GTVT quy định.