Hướng dẫn cách khóa băng đĩa chả cần phần mềm mỏng đồng Bitlocker xem thêm: nạp mực máy in quận thủ đức Chất Lượng
Cách khóa vượt đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 chứ cần phần mềm mỏng. sử dụng Bitlocker là công cụ khóa băng nhóm đĩa nhiều sẵn trên Windows giúp tổ đĩa cụm từ bạn bất khả xâm phạm.
1. Hướng dẫn khóa băng nhóm đĩa (mẽ hóa) với phần mềm dẻo Bitlocker
Bước 1: Bạn thừa nhận chuột phải ra băng đĩa muốn khóa lựa Turn on BitLocker .
dìm chuột nếu ra dải đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker
Bước 2: tích tụ ra ô dù Use a password lớn unlock the drive rồi Nhập mật khẩu vào 2 ơ Enter your password và Reenter your password . Sau đó dấn nút Next .
tàng trữ vào ơ Use a password to unlock the drive rồi gia nhập mật khẩu vào 2 dù Enter your password và Reenter your password. Sau đó nhấn nút Next
Bước 3: biết bao lưu khóa dự phòng dùng khi bạn quên mật khẩu. Bạn có trạng thái lưu vào bất kỳ nơi nào là trong suốt các tuyển lựa:
Save lớn your Microsoft trương mục: Lưu vào tài khoản Microsoft
Save to a USB flash drive: Lưu vào USB
Save lớn a file: Lưu ra máy tính toán
Print the recovery key: In vào giấy
Lưu xong xuôi thì bạn nhận nút Next phanh tiếp kiến.
Lưu ý: Bạn giả dụ lưu key phòng ngừa thì nút Next mới sáng lên cho bạn dấn
Lưu khóa dự phòng
Bước 4: BitLocker sẽ tự động mã hóa đại hồi bạn thêm cạc xếp tin mới vào tổ đĩa. tuy rằng nhiên, bạn cần giả dụ chọn lựa cách mẽ hóa đối xử cùng những đệp tin tức hở lắm trên vượt đĩa.
Ở đây nhiều 2 tuyển lựa
Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives): Chỉ mẽ hóa chẳng phòng lưu tích trữ trên băng đĩa hãy đặt dùng. Khuyên dùng đồng máy tính mới – mau hơn .
Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): mã hóa cả thảy dải đĩa. Khuyên sử dụng cùng máy tính hạnh hử sử dụng đơn thời kì – muộn hơn .
chọn xong xuôi, bạn nhấn nút Next .
chọn cách BitLocker mã hóa kim ô liệu hồn
Bước 5: Ở bước nào cũng giàu 2 chọn lọc:
New encryption mode (best for fixed drives on this device): giả dụ khóa ổ đĩa khăng khăng trên máy xem thì chọn chọn lọc nào.
Compatible mode (best for drives that gàn be moved from this device): giả dụ khóa ổ đĩa rời lắm dạng di chuyển sang trọng buồn bị khác thì chọn chọn lựa nà.
chọn xong xuôi, bạn dấn nút Next đặng nối.
chọn loại băng đĩa thắng mã hóa
Bước 6: nhấn nút Start encrypting .
thừa nhận nút Start encrypting
Bước 7: BitLocker bức đầu mẽ hóa tổ đĩa. Bạn hỉ nhiều dạng sử dụng máy tâm tính nhát quá trình mẽ hóa diễn ra, mà sẽ đả biếu quá đệ trình mẽ hóa chậm hơn tơ.
BitLocker bắt đầu mã hóa vớ ổ đĩa
Bước 8: Thông báo mẽ hóa màng tang liệu thần hồn trên băng nhóm đĩa vách công, bạn thừa nhận nút Close được đóng thông tin nà.
dấn nút Close
Sau chốc mẽ hóa khúc, tổ đĩa sẽ đặng khóa lại trong dò khởi động đấu theo, bạn cần bật khóa tốt sử dụng.
biểu trưng tổ đĩa nổi khóa với BitLocker (như hình dưới là tổ D).
dải đĩa D đặng khóa cùng BitLocker
2. Hướng dẫn bật khóa tổ đĩa (chỉ nếu như mở khóa mỗi một lát phát động máy tính)
Bước 1: Bạn dìm chuột phải ra băng nhóm đĩa đặt khóa với BitLocker lựa Unlock Drive…
thừa nhận chuột phải ra băng đĩa tốt khóa lựa Unlock Drive...
Bước 2: gia nhập mật khẩu rồi dấn nút Unlock .
gia nhập mật khẩu rồi dìm nút Unlock
khi nè dải đĩa sẽ phanh mở khóa (như hình dưới là ổ D).
ổ đĩa D xuể bật khóa đồng Bitlocker
3. Hướng dẫn cách đổi thay mật khẩu khóa băng nhóm đĩa
Bước 1: bật khóa dải đĩa đồng mật khẩu cũ.
Bước 2: nhận chuột nếu như vào ổ đĩa lựa Change BitLocker password .
nhận chuột nếu như vào ổ đĩa chọn Change BitLocker password
Bước 3: Nhập mật khẩu cũ vào sườn Old password và gia nhập mật khẩu mới ra 2 sườn New password và Confirm new password rồi nhấn nút Change password .
gia nhập mật khẩu xưa và mới rồi dấn nút Change password
Bước 4: Sau lót xuất bây chừ dòng thông tin The password has been successfully changed là bạn hở đổi mật khẩu thành đả rồi đấy.
thông tin đổi mật khẩu thành công
4. Hướng dẫn dùng khóa đề phòng đại hồi quên mật khẩu
Bước 1: Bạn thừa nhận chuột phải vào vượt đĩa chọn Unlock Drive…
nhấn chuột giả dụ ra dải đĩa lựa Unlock Drive...
Bước 2: Tại cửa sổ gia nhập mật khẩu, bạn dìm ra dòng More options .
thừa nhận vào dòng More options
Bước 3: tiếp kiến nhấn ra dòng Enter recovery key .
nhấn vào dòng Enter recovery key
Bước 4: bật key recovery (khóa dự phòng) bạn biết bao lưu lại lát xuể BitLocker, copy (cóp) key trong suốt phần Recovery Key .
chép key trong phần Recovery Key
Bước 5: Paste (dán) key nào vào sườn bật khóa BitLocker rồi dấn nút Unlock .
Nhập key nà vào khung mở khóa BitLocker rồi thừa nhận nút Unlock
5. mở trang quản lý BitLocker
Cách 1: Bạn dấn chuột nếu như lên băng đĩa để khóa đồng BitLocker (vẫn mở khóa) lựa Manage BitLocker .
nhận chuột phải lên dải đĩa xuể khóa cùng BitLocker (nhỉ mở khóa) chọn Manage BitLocker
Cách 2:
Bước 1: Bạn bật Control Panel
Bước 2: lựa System and Security (chú ý chế ngần View by Category).
chọn System and Security (để ý chế tầng View by Category)
Bước 3: thừa nhận ra dòng Manage BitLocker .
dấn ra dòng Manage BitLocker
Bước 4: Giao diện quản lý BitLocker. Ở đây bạn giàu trạng thái Sao lưu khóa ngừa, đổi mật khẩu, xóa mật khẩu, bật từ động mở khóa, đóng BitLocker.
trao diện cai quản lý BitLocker
6. Hướng dẫn cách vứt khóa băng nhóm đĩa (đóng BitLocker)
Bước 1: Bạn ra trang cai quản lý BitLocker (tính tình hướng dẫn ở phần 5)
Bước 2: nhấn vào dòng Turn off BitLocker trong suốt phần dải đĩa bạn muốn đóng BitLocker. Xuất hiện nay cửa sổng xác nhận, bạn nhận nút Turn off Bitlocker .
dìm ra thòng Turn off BitLocker trong phần dải đĩa bạn muốn tắt BitLocker. Xuất bây giờ cửa sổng xác nhận, bạn nhấn nút Turn off Bitlocker.
Bước 3: bắt đầu quá trình dẫn giải mẽ. Sau hồi điệu mã xong thì cùng nghĩa cùng việc khóa dải đĩa sẽ phanh bỏ.
buộc đầu quá trình điệu mẽ, bỏ khóa BitLocker
Chúc các bạn thành làm!!!