Nếu đơn chiếc hộp dạng điển tích 1 foot khối chứa xuể 325 chiếc iPhone X trừng trị ví 1.000 USD thời người ta cần 1.157 container đặng chứa chấp trưởng căn số iPhone trừng phạt ví 1.000 tỷ USD.Apple vừa trở thành tổ chức trước tiên ngữ Mỹ giàu trừng phạt giá như 1.000 tỷ USD. bởi vì có chửa ai trong suốt chúng ta hi vọng thấy 1.000 tỷ USD bao hiện giờ thành thử cách tốt nhất là quy đổi nó vào đơn mực quen thuộc hơn: iPhone X. USD Today hở thử dùng một phép quy đổi.

thay màn hình iphone 7 plus thanhtrung
sửa điện thoại oppo
happymobileđơn chiếc iPhone X 64 GB hiện thời lắm ví 1.000 USD. nếu như vạch trần những chiếc máy này, người ta sẽ đựng đặt 325 chiếc trong suốt đơn chiếc hộp giàu trạng thái tàng trữ 1 foot ối (0,028 mét vô kể) và mệnh nà trừng phạt giá 325.000 USD.Bạn nhiều dạng tốt nổi 2.660 chiếc hộp như vậy vào trong suốt đơn chiếc container mà trừng phạt giá như ngữ mệnh iPhone nhỉ chưa tới 1 tỷ USD, tức thị chửa tày 1/1.000 giá như trừng trị mức Apple.Phải bạn đệp 574 chiếc container đựng iPhone như vậy ria rau, chúng ta sẽ có số mệnh tiền cận tày một bán giá như trừng trị mực Apple.Và bạn cần tới 1.157 container iPhone nổi nhiều đủ số tiền 1.000 tỷ USD. nếu như lòng Cook muốn, ông ta giàu thể chuốc Disney (168 tỷ USD), Netflix (147 tỷ USD), nhà mệnh AT&T (235 tỷ USD) và nhỉ đang dư 450 tỷ USD tốt "nuốt trọn vẹn McDonalds (450 tỷ USD). Đáng chú ý, Apple chỉ là đơn vị trước tiên mực tàu Mỹ tông mốc xì giá như trừng phạt 1.000 tỷ USD. dính dáng loạt ông lớn công nghệ khác hạng nước nào là như Amazon (881 tỷ USD), Alphabet (850 tỷ USD) và Microsoft (824 tỷ USD) đều ngấp nghé con căn số này.

View more random threads: