Điều đáng quan tâm là việc xử lý chất thải rắn tại các KCN, đặc biệt là chất thải nguy hại hiện chưa được các doanh nghiệp sản xuất lẫn đơn vị thu gom chú trọng. Chẳng hạn, các nhà máy giấy và thép ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhập phế liệu với số lượng rất lớn để sản xuất làm phát sinh ô nhiễm môi trường và hàng nghìn bao chứa bụi lò được đặt trên nền đất nhưng không có giải pháp thoát nước mưa nên chất thải nguy hại bị cuốn ra sông Thị Vải.

xử lý chất thải công nghiệp Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ nằm tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận với diện tích gần 30 ha. Đây là khu xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) phát sinh trên địa bàn thị xã La Gi và các vùng lân cận.

Quy mô dự án đáp ứng việc xử lý khoảng 200 tấn rác sinh hoạt và 255 tấn rác công nghiệp mỗi ngày. Với công nghệ tiên tiến từ dây chuyền nhập khẩu, rác sinh hoạt, công nghiệp sẽ được phân loại. Chất hữu cơ được tái chế để làm phân bón sinh học phục vụ nông nghiệp.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, khu liên hợp còn tái chế một số sản phẩm như nhựa, nylon, cao su và sản xuất gạch block thân thiện với môi trường. Khí thải và nước thải của Khu liên hợp được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, thị xã La Gi đang phát triển với tốc độ nhanh, hình thành một trung tâm thương mại dịch vụ và du lịch. Việc xử lý rác theo kiểu chôn lấp đã không còn phù hợp và đặc biệt không còn đáp ứng với tiêu chuẩn về môi trường đối với một đô thị.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại 3. Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào việc công nhận thị xã La Gi là đô thị loại 3 và quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đia phương; giải quyết vấn đề bức xúc về rác thải, giảm ô nhiễm môi trường ở La Gi và các vùng lân cận, đồng thời tạo việc làm cho lao động ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn để nhà máy đi vào hoạt động, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vận hành có hiệu quả, đúng mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.

Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, toàn tỉnh có 4 khu xử lý chất thải cấp tỉnh, 12 khu xử lý rác thải cấp huyện và 2 khu xử lý chất thải đặc thù với tổng công suất hơn 5.400 tấn/ngày.

=> Quy trình xử lý chất thải công nghiệp => báo giá xử lý chất thải nguy hại

Từ những sai phạm trên, Sở TN&MT Phú Thọ đã đưa ra kết luận, quá trình vận chuyển xử lý chất thải nguy hại Công ty đã vi phạm các yêu cầu, quy định tại giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý, vi phạm các quy định về quản lý CTNH theo nội dung Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT (14/4/2011) của Bộ TN&MT.