 Tối ưu thẻ title.
- Mô tả ngắn gọn chủ đề trang, 7-10 kí tự, nên đặt từ khóa bên trái tiêu đề.
- Nội dung tiêu đề phải duy nhất trong toàn bộ 1 website
 Tối ưu thẻ mô tả.
- Miêu tả chi tiết lợi ích trang web, chiều dài kí tự 100-170, chứa từ khóa.
- Nội dung mô tả phải là duy nhất trong toàn bộ website: Các trang khác nhau thì tiêu đề khác nhau và nội dung khác nhau
- Nội dung Title và Description sẽ được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google. Nội dung viết càng hấp dẫn thì lượng truy cập website cang cao.
 Tối ưu hóa các thẻ heading(H1, H2, H3...).
- Dùng để định dạng các đề mục trong nội dung. Có 6 thẻ heading từ H1 đến H6.
- Trong đó, H1 sẽ có độ nhấn mạnh cao nhất, font chữ lớn nhất và giảm dần cho đến H6.
- Font chữ càng lón thì nội dung càng quan trọng, cần chứa từ khóa.
- Ngoài ra có thể sự dụng thể <strong>in đâm</strong>, hoặc <em>in nghiêng</em> để nhấn mạnh từ khóa so với các từ xung quanh
 Tối ưu SEO Friendly ( Đường dẫn thân thiện )
 Tối ưu hình ảnh.
- Tên file ảnh
- Thẻ ALT (mô tả ảnh)
- Dòng chú thích phía dưới ảnh
 Tối ưa mật độ từ khóa ( Keywords desity ).
- Mật độ từ khóa cần SEO cao nhất trong trang web
- Không lặp lại từ khóa quá nhiều trong mỗi đoạn văn bản (>=3 là được)
- Mật độ từ khóa tốt nhất là 2%-5%.