Ủy ban quần chúng đô thị Hà Nội vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch thi công Thủ đô.
Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ thực hiện đơn vị thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định của Luật thi công, Luật Quy hoạch thành phố và các văn bản pháp luật tác động, trước khi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền coi xét, ưng chuẩn.
Xem thêm : KĐT Thanh hà Cienco 5 Hà Đông không chênh uy tínTheo đó, kết luận của Hội đồng giám định là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định tổng hợp và đề nghị cơ quan trình giám định thu nạp.

song song, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng Thủ đô sẽ giúp việc hoàn chỉnh hơn đồ án quy hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ, tuân thủ các quy định của luật pháp hiện hành, trước khi trình cấp có thẩm quyền coi xét, quyết định.

Nội dung thẩm định của Hội đồng quy hoạch thi công Căn hộ chung cư Thanh Hà Cienco 5 Hà Đông theo quy định của Luật thi công và Luật Quy hoạch thị thành cùng các văn bản liên quan.

Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, Sở Quy hoạch-Kiến trúc thị thành là cơ quan túc trực Hội đồng thẩm định có bổn phận xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng, trình chủ toạ Hội đồng giám định xem xét quyết định; xác định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cấp thiết để đơn vị Hội đồng trước khi trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh thành duyệt Dự án căn hộ chung cư Xuân Mai Riverside


.