tiện ích cao cấp lý tưởng
Chung cu Nguyen Tuan Là tầm thường cư cao cấp trước hết tại hà nội được mẫu mã do một người Mỹ yêu Việt Nam, kiến trúc sư trưởng Jame Mary, công ty ngoại hình bậc nhất của Mỹ – Moore Ruble, Chung cư goldseason lấy ý nghĩ đó từ theo mô hình loại lá phong mùa thu