Tới đây, ngày 15/08/2016 Chính sách ngắn hạn ưu đãi lãi suất 4,8%/năm đối với việc cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, tôn tạo nhà ở, chính thức có hiệu lực với thời hạn cho vay kéo dài lên tới 15 năm. Đây là tin vui đến toàn thể khách hàng có nhu cầu và giới BĐS, bởi sau khi gói hỗ trợ 30.000 tỷ khép lại, nhiều người dân muốn mua nhà nhưng lại e sợ vì chưa đủ kinh tế. Với lãi suất 4,8%/năm và kéo dài trong vòng 25 năm sẽ Chế tạo dịp tốt để những người có thu nhấp thấp có thể mua nhà. Vậy điều kiện đi kèm với Chính sách ngắn hạn này là gì? Cũng Sàn Phương Đông – nhà phân phối chính Căn hộ Xuân Mai Riverside tìm hiểu nội dung Chính sách tổng hợp này.

>> Lịch mở bán chung cư sun grand city, dự án chung cư cao cấp

>> Sàn phương đông độc quyền phân phối dự án chung cư hh01 thanh hà
Điều kiện để được vay vốn
Theo văn bản số 2526/NHSC-TDSV của nhà băng Chính sách cụ thể xã hội vừa ban hành để chỉ dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua NOXH, sửa sang nhà để ở, xây dựng mới hoặc cải tạo, thì điều kiện để được vay vốn với lãi suát 4,8%/năm là:
- Người vay vốn phải thực hiện gửi tùng tiệm hàng tháng tại nhà băng chính sách xã hội vời thời kì gửi tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày ký hiệp đồng tín dụng. Mức gửi hàng thàng tối thiểu phải bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.
- Người vay vốn phải có đủ vốn tự có tối thiểu là 20% giá trị hiệp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội đối với việc vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đối với việc vay vốn để cải tạo, sửa chưa xây dựng mới nhà để ở thì cần có tối thiếu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành.


- khách có nhu cầu có đủ nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với nhà băng Các chính sách xã hội.
- Có đủ giấy tờ chứng minh thực trạng nhà ở, đối tượng, điều kiện trú ngụ và thu nhập để được hưởng Các chính sách nhà ở xã hội theo quy định.
- Có giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, tu bổ, cải tạo, thi công mới nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn trợ giúp ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng khác hoặc các đơn vị tín dụng khác.
- Đối với vay vốn để mua và thuê mua NOXH phải có giao kèo mua, thuê mua NOXH với chủ đầu tư dự án. Và dự án của CĐT đó đã có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở XH thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư NOXH của cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.
Đối tương được vay vốn
Theo quy định của chính phủ đối tượng được vay vốn gồm:
- Người có công với các mạnh theo quy định của luật pháp
- Người thu nhập thấp
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo
- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, , công nhân trong cơ quan, tổ chức thuộc công an quần chúng. # và quân đội dân chúng, quân nhân chuyên nghiệp.
- Những người cần lao đang làm việc tại các doanh nghiệp
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật
Mức vay và giới hạn
Theo tìm hiểu của Sàn Phương Đông – CĐT chính [/b]Xuân mai riverside thì hạn mức cho vay tối đa của trường hợp mua, thuê mua nhà ở XH là 80% giá trị hiệp đồng. Với việc thi công mới, cải tạo, sang sửa nhà để ở thì mức tối đa được vay là 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không được vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
Thời gạn cho vay tổi thiểu là 15 năm và tối đa lên đến 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay trước tiên.