Theo công bố từ Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ở 7 tháng năm nay, hoạt động buôn bán BDS đạt 986,2 triệu đô la, chiếm 11.3% tổng vốn đăng ký cấp mới.'

Đến thời điểm 20/07/2016, đầu tư trực tiếp của nước ngoài thu hút 1.408 dự án được cấp phép mới. Tổng số vốn đăng ký đạt 8,695 tỷ USD, tăng 32% về số dự án và tăng 25% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. bên cạnh đó, có 660 lượt dự án đã cấp phép từ những năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 4,245 tỷ đô la.
12,940 tỷ USD là tổng vốn đăng ký của những dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. nguồn tài chính trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 15.5% so với cùng kỳ năm 2015.
những ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số nguồn vốn nước ngoài được cấp phép mới lớn nhất với 5,626 tỷ đô la Mỹ, chiếm 65% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh BDS đạt 986,2 triệu USD, chiếm 11.3%; các ngành còn lại đạt 2,083 tỷ USD, chiếm 24%.
Như vậy, tổng nguồn tài chính trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 7 tháng năm nay đạt 9,122 tỷ USD, chiếm 70,5% tổng vốn đăng ký (tính cả vốn đăng ký bổ sung của các sản phẩm đã cấp phép từ các năm trước). trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 956,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 7.4%; các ngành còn lại đạt 2,862 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22%.
trong 7 tháng năm nay, các dự án triển khai trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới diễn ra tại 47 tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương. dẫn đầu là Hải Phòng với số vốn đăng ký đông đảo nhất là 1,839 tỷ đô la, chiếm 21% tổng vốn đăng ký cấp mới. Thủ đô đứng địa thế thứ 2 với 950 triệu đô la Mỹ, chiếm 11%; kế đến là Bình Dương 803 triệu đô la, chiếm 9%; Đồng Nai 711 triệu đô la Mỹ, chiếm 8%; TP.Hồ Chí Minh đạt 641 triệu đô la, chiếm 7%; Bắc Ninh 390 triệu đô la, chiếm 4.5%; Tiền Giang 331 triệu đô la, chiếm 3.8%.
một tại các chủ đầu tư rót vốn mạnh nhất vào Việt Nam hưởng thụ là Hàn Quốc với 3,267 tỷ USD, chiếm 38% tổng vốn đăng ký cấp mới. Siingapore đứng địa điểm thứ hai một,115 tỷ USD, chiếm 13%...