Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1501/CV-HTBM ngày 11/11/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý tòa nhà HEI Tower ( chung cư hei tower ) kèm theo hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Sau khi kiểm tra hồ sơ do công ty cung cấp và đối chiếu với quy định tại Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư điện lực Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản căn hộ hei tower thông báo công ty có đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này.