Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ

Nay vợ chồng tôi muốn trả toàn bộ tiền vay và rút sổ đỏ ra. Sau khi rút sổ đỏ ra thì tôi cần hồ sơ gì để đi xóa đăng ký thế chấp. Ban có thể xem thêm tại http://luathoabinh.com/Tu-van-dat-dai/3.html

Chào bạn sau khi bạn và gia đình thực hiện thủ tục thanh toán tiền vay vốn ở ngân hàng bao gồm tiền gốc, tiền lãi và các khoản phạt nếu có thì bạn sẽ được nhân viên ngân hàng bàn giao các giấy tờ gồm: Ban có thể tơi lick luathoabinh.com để được biết thêm và tim hiểu kỹ hơn.

- 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính hay còn gọi là sổ đỏ/sổ hồng. Phía sau của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có con dấu và dòng chữ đã đăng ký thế chấp tại ngân hàng.....theo hợp đồng thế chấp số....được ký tại Văn phòng công chứng..........ngày tháng....

- 02 Công văn đề nghị xóa đăng ký thế chấp. Công văn có nội dung trình bày của ngân hàng như ngày tháng năm....ngân hàng đã tiến hành tất toán hợp đồng thế chấp số...đề nghị cơ quan...làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp đối với tài sản là quyền sử dụng đất số do ...cấp ngày...chủ tài sản, họ tên....

- 02 Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đây là đơn được ban hành theo mẫu. Hiện tại là mẫu đơn số 03/XĐK Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường). Trong mẫu đơn này thì có phần khách hàng ký tên và ngân hàng ký tên đóng dấu. Do vậy, bạn cần phải ký tên vào phần của khách hàng. Nếu bạn ủy quyền cho người khác thì người được ủy quyền có thể ký tên vào mục này.

Sau khi nhận được hồ sơ, bạn cần mang theo 01 công văn đề nghị xóa đăng ký thế chấp do Ngân hàng đã nhận thế chấp phát hành giao cho bạn đến tổ chức hành nghề công chứng trước đây đã làm Hợp đồng thế chấp yêu cầu họ làm thủ tục để tài sản của bạn thoát khỏi trạng thái phong tỏa trên hệ thống các giao dịch nhà đất để phục vụ các giao dịch về sau được thuận lợi.

Tiếp theo là bạn cần liên hệ với cơ quan đăng ký thế chấp - nơi có đất để làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo luật định.

Trên đây là những hồ sơ cần thiết để khách hàng làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu cần trao đổi thêm, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Dịch vụ của Luật Hòa Bình

- Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ;
- Dịch vụ sang tên sổ đỏ;
- Tư vấn thủ tục thế chấp sổ đỏ;
- Tư vấn thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;
- Tư vấn thủ tục và hồ sơ xóa đăng ký thế chấp;
- Dịch vụ xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ nhanh tại các quận/huyện