Thanh tra TP.Đà Nẵng vừa phát hiện hàng trăm trường hợp là cán bộ, nhân viên dù đã có nhà, đất vẫn được bố trí sử dụng chung cư cho người thu nhập thấp.

Ngày 18-11, thông tin từ văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã ký Văn bản số 178/TB-UBND về việc ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tại công ty Quản lý nhà chung cư, nay là trung tâm Quản lý và khai thác (QLKT) nhà Đà Nẵng và các đơn vị liên quan.

Theo đó, trong lúc nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp vẫn chưa có nhà ở ổn định thì Thanh tra TP. Đà Nẵng lại phát hiện hàng trăm trường hợp trường hợp cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) dù đã có nhà ở, có đất vẫn được cấp thuê chung cư theo chính sách ưu đãi của thành phố.

Cụ thể, trong 1.324 CBCCVC được đang được bố trí nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện…Thanh tra TP. Đà Nẵng đã phát hiện: 495 trường hợp CBCCVC có sở hữu nhà ở và đất trên địa bàn thành phố vẫn được cấp thuê chung cư.

Trong đó, 169 trường hợp đang thuê chung cư có sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố; 56 trường hợp đang thuê chung cư có từ 2 thửa đất trở lên thuộc sở hữu của mình trên địa bàn thành phố; 250 trường hợp đang thuê chung cư hiện có 1 thửa đất; có 20 trường hợp đang thuê chung cư có từ 1 hoặc nhiều thửa đất thuộc sở hữu của mình nhưng đã chuyển nhượng trước thời gian thanh tra.


Thanh tra Đà Nẵng cũng phát hiện có 132 trường hợp chuyển đổi chung cư không có văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền, Giám đốc công ty có bút phê đồng ý trực tiếp trên đơn đối với các hộ xin chuyển đổi căn hộ chung cư và trên phiếu trình của thành viên Hội đồng bốc thăm; Công ty bố trí cho thuê nhà chung cư 61 trường hợp ngoài danh sách 1.324 trường hợp là CBCCVC nhưng không được cơ quan thẩm quyền xét duyệt; có 6 trường hợp Giám đốc Công ty đồng ý cho thông 2 phòng căn hộ chung cư với nhau để CBCCVC thuê…

Ngoài ra, kiểm tra thực tế 190 căn hộ chung cư, đoàn thanh tra phát hiện có 112 trường hợp ở chính chủ, 2 trường hợp không ở thường xuyên, 8 trường hợp khóa cửa không có xác nhận và 17 trường hợp người khác ở …

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc xem xét về điều kiện, tiêu chuẩn được bố trí chung cư và rà soát chặt chẽ về tình trạng nhà ở, đất ở của đối tượng xin thuê chung cư trước khi tham mưu cho Hội đồng xét duyệt. Rà soát các trường hợp trước đây được bố trí chung cư, nếu đến nay không phù hợp về điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không thuộc đối tượng được thuê nhà chung cư sở hữu nhà nước thì tham mưu UBND thành phố quyết định thu hồi. Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi căn hộ chung cư của CBCCVC đang thuê hiện sở hữu nhà ở hoặc có từ 2 lô đất trở lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư chấm dứt ngay việc thông 2 căn hộ với nhau như kết quả thanh tra đã chỉ ra …

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty Quản lý nhà chung cư nghiêm túc thực hiện những nội dung của kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu, các cá nhân có liên quan đến sai sót, khuyết điểm trong công tác quản lý, bố trí căn hộ chung cư …

>> Tin tức nhà trọ Tp HCM

Theo Hoài Thu

Công An Nhân Dân

View more random threads: