Bán đất nền Hương Mạc, dự án Bảo Long New City – Trung tâm làng nghề Gỗ lớn nhất Bắc Ninh