Shophouse Chung cư Hà nội Phoenix Tower SH-19, diện tích 113.2m2
  • Tầng cao: 4 tầng
  • Diện tích thông thủy / 1 sàn: 452.8 m2
  • Tổng diện tích: 497.2 m2
  • Hướng: Đông Đông Bắc và Nam Nam Đông
  • Vị trí: Đầu hồi

[color=#3366ff]

View more random threads: