⏰Tiến độ thi công chung cư Hà Nội Phoenix Tower ngày 19/10/2020.[color=#E4E6EB][size=4]